Specjalizacje

Kancelaria oferuje bieżące doradztwo oraz kompleksową obsługę polegającą na sporządzaniu oraz analizie i opiniowaniu pism i dokumentów, w tym pozwów, pism procesowych i środków zaskarżenia, reprezentacji klienta przed osobami trzecimi, sądami powszechnymi oraz organami ścigania i organami administracji na każdym etapie postępowania.

Prawo cywilne, prawo spadkowe

W zakresie praktyki kancelarii znajdują się w głównej mierze zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym problematyki nieruchomości i prawa spadkowego, a w szczególności: sprawy o zapłatę (w tym również dochodzenie zapłaty odszkodowania i zadościuczynienia od firm ubezpieczeniowych), sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy o zachowek, sprawy o scalanie i podziały gruntów, sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie, ochronę własności i posiadania, itp

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Przedmiotem specjalizacji kancelarii są zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności sprawy o rozwód i separację, dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalania kontaktów z małoletnimi, spraw o alimenty, ustalanie rozdzielności majątkowej między małżonkami, itp.

Prawo administracyjne i budowlane

Kancelaria świadczy pomoc prawną reprezentując klientów w ramach postępowań administracyjnych zarówno przed organami administracji publicznej jak i w postępowaniu sądowoadministracyjnym i egzekucyjnym. Kancelaria posiada doświadczenie w kwestiach związanych z procesem budowlanym oraz obrotem nieruchomościami.

Prawo karne

Kancelaria posiada ugruntowane doświadczenie w procesach karnych. Przedmiotem świadczonych usług jest zarówno obrona klienta na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze) jak i pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych (występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego lub oskarżyciel posiłkowy).

O Kancelarii

Adwokat Jakub Ladwiniec ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł magistra w 2014 r.

W latach 2015 – 2018 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Oprócz szkolenia zawodowego zdobył w tym czasie cenne doświadczenie w ramach współpracy z licznymi kancelariami działającymi zarówno w Krakowie jak i na terenie całego kraju, w tym przede wszystkim w Katowicach i Warszawie.

Jakub Ladwiniec egzamin adwokacki złożył w 2018 r. i w tym samym roku uzyskał wpis na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

W 2018 r. rozpoczął działalność w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej w Krakowie. Od 2019 r. siedziba kancelarii mieści się w Białej Podlaskiej.

Kancelaria świadczy bieżącą obsługę prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych w szerokim spektrum spraw. Kancelaria utrzymuje stałą współpracę z prawnikami na terenie całego kraju. Kancelaria oferuje obsługę także w języku angielskim.

Zarówno wynagrodzenie jak i termin spotkania wyznaczane są każdorazowo indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta i charakteru sprawy. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego